Cibernetică + ParapsihologieCibernetica - ătiinţa analogiei formale între sistemele tehnice şi organismele vii


Cibernetica se ocupă cu studiul matematic al legăturilor, al comenzilor şi controlului în sisteme tehnice şi organisme vii. Având în vedere mai ales capacitatea de adaptare a fiinţelor, cibernetic vizează elaborarea de teorii, stabilirea de metode care să permită construirea unor aparate capabile să le imite (fără să studieze asemănările existente între componentele sistemelor tehnice şi organismele vii). Are la bază noţiunea de feed-back asociată unui obiect (masină, fenomen material sau social, fiinţă) care acţionează asupra mediului său (exterior sau interior obiectului) în vederea atingerii unui scop. Feed-backul trebuie să fie un dispozitiv care să poată îndeplini simultan cinci funcţii:

1. să poată culege informaţii asupra rezultatelor acţiunii obiectului;

2. să fie capabil să introducă aceste informaţii în obiect;

3. să măsoare în orice moment abaterile dintre rezultatul unei acţiuni şi obiectivul urmărit;

4. să poată elabora prin diverse calcule mijloace de corecţie în vederea miscării abaterilor constatate;

5. să aibă posibilitatea de transmitere către organele obiectului a acelor indicaţii care asigură îndeplinirea scopului dorit.


Deşi pare curios, prima lucrare importantă despre mecanismele cu feed-back a fost scrisă în 1868 de către J. C. Maxwell, dar anul de naştere al cibernetici este doar 1948 când N. Wiener scrie o carte ca şi o sinteză a celorlalte, apărute până atunci, intitulată ,,Cibernetica sau control şi comunicaţie la animal şi maşină".

În cadrul ciberneticii un rol important îl are neurocibernetica ce, în mare, îşi propune modelarea activităţii creierului uman. Şi-au făcut apariţia noi discipline ca bionica şi teoria informaţiei.


Războiul psihotronic - Parapsihologia


În timpul misiunilor spaţiale, astronauţii au efectuat cu succes mai multe experienţe de transmisie telepatică, luându-şi ,,partener" câte un fost camarad.

Problema parapsihologiei a intrat în preocupările oamenilor de ştiinţă, rebotezându-o sub numele de psihotronică, denumire ce a avut darul să-i nuanţeze sfera preocupărilor.

În SUA, un telepat a stârnit panică în rândul membrilor Comandamentului de Marină, amplasând pe hartă, fără nici un fel de cunoştinţe anterioare, toate poziţiile submarinelor atomice americane, sovietice şi ale altor naţiuni.

Tot printr-o simplă concentrare a unui telepat, sovieticii au aflat unde se găsesc bazele cu rachete balistice ale americanilor, ceea ce a determinat Pentagonul să ia măsuri ca rachetele balistice MX cu focoase nucleare să fie amplasate într-un sistem de baze situate permanent în mişcare. S-a auzit că americanii fac experienţe cu tunul nuclear acţionat de forţa psihotronică, ce ar asigura dominarea materiei de spirit, sfidând legile conservării energiei!

Se pare că singura mare problemă cu care se confruntă savanţii este slaba capacitate de control a acestor fenomene psihotronice.

Noi, ne punem întrebare: oare nu i-o veni nici unui telepat ideea de a realiza dezarmarea generală folosindu-se de o supercomandă psihotronică, pacifistă, de nivel planetar?