Legături Internet românesti


 1. Modul de realizare a legăturilor interne şi internaţionale
 2. Institutul de Memorie Culturală
 3. Institutul de Cercetare în Informatică
 4. Timişoara Online
 5. Pagina grupului umoristic Divertis
 6. Reţeaua Învăţământului
 7. România Medicală online
 8. Parlamentul României (Senatul)
 9. Guvernul României
 10. Ministerul Cercetării şi Tehnologiei
 11. Ministerul Educaţiei Naţionale
 12. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
 13. Academia de Studii Economice
 14. Biblioteca Centrală Universitară
 15. Liceul de Informatică Bucureşti
 16. Casa de Cultură a Studenţilor
 17. Institutul de Astronomie al Academiei Române
 18. Institutul de Cercetări în Automatică
http://www.rnc.ro
http://www.cimec.ro
http://www.ici.ro
http://www.online.ro
http://www.divertis.ro
http://www.roedu.net
http://www.rotravel.com/medicine/
http://www.senat.ro
http://www.guv.ro
http://www.mct.ro
http://www.edu.ro
http://www.osim.ro
http://www.ase.ro
http://www.bcub.ro
http://www.lbi.ro
http://www.ccs.ro
http://www.astro.ro
http://www.ipa.ro